10 Good reasons why to love
WestEnd Records
This is a piece I wrote in Swedish for the web-zine Megafon-Mag.com in October 2003.
(Swedish piece further down)
With introduction by Gunnar of Megafon-Mag.com.


The last couple of years the tricky dance music has rised from the cloaks to the hot spots. As long as the 'right' name has been on the label everything have been cool. Tigersushi is one of those examples. The whole of this bad-taste-is-cool wave reached it's climax some months ago since the Swedish hip (according to themselves) music mafia all praised Afro Finger & Gel which must be the 21'st Century's most overrated and probably least rocking record. We take our responsibility and want to give our readers music that does not care about being artistic and does not only focus on the events of the High School of Photography. We asked one of the most Disco knowledged men in this country and the brain behind www.disco-disco.com, Clabbe "The Discoguy" (we would like to rename him Discoguv [Disco Governor]), to help us with a list...

1. Taana Gardner - "Heartbeat"
Eventually "Heartbeat" should not have become a Disco hit since it only beats on in 98 BPM which normally is way to slow for a Disco hit. But Kenton Nix' phenomenal music together with Taana's special voice, everything wrapped in a fabulous remix by Larry Levan, can't be nothing but irrestisteble. This classic track from 1981 was borrowed in another of the WestEnd production way back in 1984, long before sampling was invented, in D'Bora's "No Sense". In 1994 Ini Kamoze sampled "Heartbeat" in his "Here comes the hotstepper". These days "Heartbeat" is WestEnd's biggest hit, even if Karen Young's "Hot Shot" was the one selling best 'back in the day'.

2. Taana Gardner - "Work that body"
This is Kenton Nix and Taana Gardner's first hit, both seperately and together. Kenton had pressed an instrumental version of "Work that body" on an acetate which he brought to the Paradise Garage and asked Larry Levan to listen to. Larry got ecstatic but wanted Kenton to add vocals to it as well. Kenton, who recently had met Taana a the La Guardia airport in New York, called her up and asked if she couldn't get over and sing. The rest is Disco history! This is a classic from 1979 which drives on in 128 BPM. It's totally impossible to sit still when hearing it.

3. Ednah Holt - "Serious, Sirius, Space party"
Kenton Nix put together this hit about a Disco party in Space, clearly (and officially told) inspired of the Star Wars and Star Trek movies. Ednah Holt sings about Darth Vadar, Luke Skywalker, Obi One, Captain Kirk, Dr. Spook and others in a Space adventure mixed by the Paradise Garage DJ and WestEnd remix guru - Larry Levan.

4. Taana Gardner - "When you touch me"
Taana's second 12" single starts in a slower tempo with the only the melody and Taana's fine voice in about 2,5 minutes before in a tempo-change move into a pumping Disco smacker in 132 BPM. Kenton Nix wrote and produced while Larry Levan did the remix - clearly influenced by Diana Ross' "Love Hangover" with the tempo-change and everything.

5. Mahogany - "Ride on the rhythm"
Wonferful horns and bass lines in this soulful classic from 1982. A peaceful and harmonical song which really makes you 'ride on the rhythm', or actually SVÄVA through.

6. Shirley Lites - "Heat you up (melt you down)"
This song is from the 'end' of the Disco era (1983) and you clearly notice how synths and drum machines have started to take over, but it's a super track which was heavily rotated in the New York clubs and which would still move the crowd.

7. Karen Young - "Hot Shot"
1978 saw the release of the track that made Karen Young a 'Hot Shot' on the Disco scene. This is WestEnd's biggest hit, saleswise. Only the 12" single sold over 800.000 copies and it's clearly a classic you can't leave out of any list about WestEnd.

8. Sparque - "Let's go dancin'"
In 1981 was this Sparque hit released. It's yet another track that manage to capture the essence of Disco in the title. Again Larry Levan is involved in the 12" version, but on this one he has got help from no less than Francois Kevorkian - who later became the number one remixer at Prelude Records.

9. Peech Boys - "Don't make me wait"
the Peech Boys was a project driven by the Paradise Garage DJ Larry Levan together with Michael DeBenedictus. The track has got a heavy bass and Larry was testing different mixes of 'Don't make me wait' on the Paradise Garage crowd for 9 months before he got the final remix he was satisfied with and which he let WestEnd release.

10. Bombers - "(Everybody) Get dancin'"
the Bombers recorded several 12" singles for WestEnd, for example "the Mexican" and "Let's dance", but my favorite is this track from 1979. A wonderful tracks with lovely strings and a message that symbolize the whole Disco era.

Svensk version

Introduktion av Gunnar på Megafon-Mag.com.


De senaste åren har den knepiga dansmusiken tagit steget upp från kloakerna till finställena. Så länge det bara har stått rätt bolag på plattan har det räckt. Tigersushi är ett sådant exempel. Hela den här dålig-smak-är-coolt vågen nådde sitt absoluta klimax för några månader sedan när landets självutnämnt hippa musikkår kollektivt gick upp i brygga till Afro finger and gel som måste vara 2000-talets mest överskattade och kanske framförallt minst svängiga platta. Vi tar vårt ansvar och vill ge våra läsare musik som inte bryr sig om att vara konstnärlig och inte riktar sig enbart mot fotohögskolans tillställningar. Vi bad en av de mest discokunniga männen i detta landet och hjärnan bakom www.disco-disco.com, Clabbe "The Discoguy" (vi skulle vilja döpa om honom till Discoguv [Disco Guvernör]), att hjälpa oss med en lista...

1. Taana Gardner - "Heartbeat"
Egentligen borde Heartbeat aldrig blivit någon discohit eftersom den bara dunkar på i 98 BPM vilket normalt är på tok för långsamt för en discohit. Men Kenton Nix fenomenala musik tillsammans med Taanas speciella röst, allt förpackat i en suverän remix av Larry Levan, kan inte bli annat än oemotståndligt. Denna klassiker från 1981 lånades in på en annan WestEnd produktion redan 1984, långt innan sampling hade uppfunnits, i D'Boras "No sense". 1994 samplade Ini Kamoze "Heartbeat" i sin "Here comes the hotstepper". Numera är "Heartbeat" WestEnds största hit även om Karen Young’s "Hot Shot" var den som sålde mest 'back in the day'.

2. Taana Gardner - "Work that body"
Det här är Kenton Nix och Taana Gardner's första hit, både var för sig och tillsammans. Kenton hade pressat en instrumental version av "Work that body" på en acetat som han tog till Paradise Garage och bad Larry Levan lyssna på. Larry gick igång på alla cylindrar men ville att Kenton skulle lägga på sång också. Kenton som nyligen hade mött Taana på La Guardia flygplatsen i New York ringde upp henne och frågade om hon inte kunde komma över och sjunga. Resten är ren discohistoria! En klassiker från 1979 som driver på i 128 BPM. Helt omöjlig att sitta still till.

3. Ednah Holt - "Serious, Sirius, Space party"
Kenton Nix knåpade ihop denna hit om ett discoparty i rymden helt klart (och uttalat) inspirerad av Stjärnornas Krig och Star Trek filmerna. Ednah Holt sjunger om Darth Vadar, Luke Skywalker, Obi One, Kapten Kirk, Dr. Spook och övriga i ett rymdäventyr som mixades av Paradise Garage DJ’n och WestEnd’s remix guru - Larry Levan.

4. Taana Gardner - "When you touch me"
Taana's andra 12" singel börjar i ett lite lugnare tempo med låtens melodislinga och Taana's ljusa röst i ca. 2,5 minuter för att sedan i en tempoväxling övergå i en pumpande discorökare i 132 BPM. Kenton Nix skrev och producerade medan Larry Levan gjorde remixen tydligt influerad av Diana Ross "Love hangover" med tempoväxlingen och allt.

5. Mahogany - "Ride on the rhythm"
Underbara blås och basriff i denna soulfulla klassiker från 1982. En behaglig och harmonisk låt som verkligen får en att rida på rytmen, eller snarare sväva fram.

6. Shirley Lites - "Heat you up (melt you down)"
Denna låt är från slutet av discoeran (1983) och man märker tydligt hur syntar och trummaskiner har börjat ta över, men det är en suverän låt som spelades flitigt på klubbarna i New York och som fortfarande skulle funka.

7. Karen Young - "Hot Shot"
1978 kom låten som gjorde Karen Young till en 'Hot Shot' i discosvängen. Det här är WestEnd's största hit, försäljningsmässigt. Bara 12" singeln sålde över 800.000 ex och är helt klart en klassiker man inte kan lämna utanför en lista om WestEnd.

8. Sparque - "Let's go dancin'"
1981 kom denna hit med Sparque. Ytterligare en låt som lyckas fånga essensen av discon redan i titeln. Återigen är Larry Levan inblandad i 12" mixen, men på denna har han hjälp av ingen mindre är Francois Kevorkian som senare blev förste remixare på konkurrerande Prelude Records.

9. Peech Boys - "Don't make me wait"
Peech Boys var ett projekt drivet av Paradise Garage DJ'n Larry Levan tillsammans med Michael DeBenedictus. Låten har en tung genomgående bas och Larry lär ha testat olika mixar av "Don't make me wait" på Paradise Garage publiken i 9 månader innan han fick fram en remix han var nöjd med och WestEnd fick ge ut.

10. Bombers - "(Everybody) Get dancin'"
Bombers gjorde flera 12" släpp på WestEnd, bl.a. "The Mexican" och "Let's dance" men min favvo är den här från 1979. En underbar låt med fenomenala stråkar och ett budskap som symboliserar hela disco eran.